Toggle Menu

Lees hier de Blogs van 2020


  • Sporten en verstoord eetgedrag

    Voorstel tot een integraal actieplan

Geschreven door: Rob Veer

Begin 2020 publiceerde de Volkskrant het openhartige verhaal van atlete Jip Vastenburg over haar jarenlange worsteling met voeding en lichaamsgewicht. Het artikel zorgde voor veel ophef, zowel binnen als buiten de hardloopwereld. Van de reacties die de ontboezeming van Jip losmaakte, onder andere op de sociale media, leerde ik dat: a) het geen incident is, b) de geschiedenis zich blijft herhalen, c) de betrokkenheid op en de bezorgdheid over dit onderwerp groot is, en d) het maar niet lukt om deze problematiek grondig aan te pakken. Ik las het artikel, zag de reacties langskomen, was verontwaardigd en werd boos. Hoe kan het dat de situatie in de afgelopen tientallen jaren niet of nauwelijks is verbeterd? Ik besloot nu eens om niet mee te gaan huilen met de wolven die 'ach en wee' roepen en zich vertwijfeld afvragen waarom 'de regering' er niets aan doet. Ik wilde de energie en daadkracht die vrijkwam omzetten in positieve actie. Is er geen goed plan? Dan maken we er een. En dan niet de zoveelste papieren tijger, maar een actieplan!

Lees hier het complete artikel in PDF-formaat.