Toggle Menu

Goede Doel

Rob en Hugo Doe je mee? Voor elk persoonlijk record dat je loopt, stort je 1 euro in de PR-pot. Vanuit RobVeer.Com voeg ik aan elke PR-euro 50 eurocent toe. Aan het eind van elk jaar keren we de pot om en stort ik het eindbedrag op de rekening van Kibet4Kids.

De PR-pot bestaat al sinds 2003. In 2014 is de samenwerking met Kibet4Kids ontstaan, het goede doel van voormalig marathonloper Hugo van de Broek en zijn vrouw, toploopster Hilda Kibet. Ik was een aantal keren in Kenia voor trainingsstages en het werd me na een bezoek aan een Public School snel duidelijk dat de behoeftes zeer basaal zijn. Vanaf 2009 ging de PR-pot naar de Kessup Primary School. Vooraleerst om de school te voorzien van fatsoenlijk sanitair. Hugo van den Broek hielp me bij de uitvoering en zo is de samenwerking tussen RobVeer.Com en Kibet4Kids ontstaan. Hugo en Hilda doen regelmatig verslag van hun goede werk:

Mede namens alle leerlingen en docenten van Kolol Primary School (Kenia) willen we u danken voor uw steun aan Kibet4Kids. Wij zijn erg blij met hetgeen we hebben kunnen bereiken. Dankzij uw fantastische steun, zijn niet alleen twee volledig ingerichte klaslokalen gebouwd, ook hebben alle klassen lesmateriaal ontvangen en hebben de docenten bijscholing gekregen. Daarnaast zijn de kinderen meegenomen op een schoolreisje, is er een uithangbord gekomen en hebben de best presterende leerlingen aan het eind van het jaar een prijs ontvangen.

Binnen een jaar is het ons gelukt het onderwijs in Kolol te verbeteren, de examenresultaten zijn met 20% omhoog geschoten! Zie onze site voor meer informatie.
Hilda Kibet & Hugo van den Broek
www.kibet4kidsfoundation.org

Maak voor elk PR dat je loopt 1 euro over op NL38 INGB 0008 4859 63 t.n.v. RobVeer.Com te Overberg o.v.v. PR-pot Kenia. Merci!