Toggle Menu

Voorwaarden en Disclaimer RobVeer.com

De tarieven welke aan de diensten en producten van ROBVEER.com zijn verbonden zijn te vinden op de betreffende pagina. Kun je iets niet vinden, of is er onduidelijkheid, vraag het dan even voor de zekerheid na door middel van het contactformulier.   Hieronder vind je meer informatie over de voorwaarden zoals die gehanteerd worden.
Ik maak daarbij het volgende onderscheid:

 1. Trainen met Rob
 2. Chaugey, lopen, trainen, verblijven

Voorwaarden

 1. Trainen met Rob

Met het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u Rob Veer opdracht een trainingsschema te leveren. Kort na uw aanmelding ontvangt u de eerste schema’s. De betaling voor sporters in Nederland verloopt via automatische incasso. Sporters woonachtig buiten Nederland ontvangen een factuur. Ik werk met perioden van 12 weken. De opzegtermijn is zes weken. Zonder tegenbericht wordt de overeenkomst automatisch verlengd. De tarieven voor de schema’s zijn vermeld bij de betreffende productbeschrijvingen. Voor topsport gelden aparte tarieven en regelingen.
Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van drie weken. Als de betaling te lang op zich laat wachten volgt een eerste herinnering. Als dat geen resultaat heeft, volgt een tweede herinnering waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met 5 euro administratiekosten. Zo nodig wordt er gebruik gemaakt van een incassobureau in het geval er na de tweede herinnering geen betalingsactie volgt. Los hiervan vervalt bij het niet reageren op een betalingsherinnering het recht op gebruikmaking van de diensten van ROBVEER.com zonder dat daarmee de betalingsverplichting vervalt.
Samenwerking tussen sporter en trainer / coach is in mijn ogen meer dan een zakelijke overeenkomst. De basis is wederzijds vertrouwen: van mijn kant kun je er op rekenen dat ik je tijdig de schema's toestuur en dat ik al mijn kennis en ervaring aan zal wenden om je aan een heel goed trainingsschema te helpen. Van jouw kant verwacht ik dat je mij op de hoogte houdt van zaken die relevant zijn voor het schema en je sportbeoefening. Uiteraard zal ik met de grootste zorgvuldigheid omgaan met jouw informatie. Verder ga ik ervan uit dat je je financiële verplichtingen nakomt. Op het moment dat het vertrouwen, om welke reden dan ook, ernstig schade wordt toegebracht, kan ik de samenwerking éénzijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen.

 1. Chaugey, lopen, trainen, verblijven

De tarieven die verbonden zijn aan het lopen van de Halve of Hele marathon van Chaugey zijn afhankelijk van het pakket. Dit wordt vooraf vastgesteld en kan zowel vooraf als ter plaatse worden voldaan. Dit geldt evenzo voor de kosten die verbonden zijn aan het verblijf in gastenverblijf “Pipa’ of op het kampeerterrein. De tarieven zijn te vinden op de betreffende pagina’s op de website.

Disclaimer

Deelname aan de halve of hele marathon van Chaugey”, de diverse trails of fietsroutes en het uitvoeren van de trainingen daarvoor, zijn altijd voor eigen risico. Dat geldt ook voor de trainingen die ik in je schema vermeld.  Gebruik tijdens het sporten altijd je gezonde verstand, vertrouw op je gevoel en als een training of wedstrijd niet lekker gaat of zwaarder aanvoelt dan gebruikelijk, pas dan die training aan: ga langzamer lopen en stop als dat geen verbetering brengt.  

Neem tenslotte de volgende adviezen ter harte:

Algemeen:

 1. Heb je lange tijd niet gesport; heb je overgewicht of ben je ouder dan 40 jaar? Heb je wel eens een drukkend gevoel op de borst, pijn in de hartstreek of last van benauwdheid? Laat je dan testen op een SMI, een Sport Medische Instelling.
 2. Zorg voor een goede en geleidelijke trainingsopbouw.  Wil je de wekelijkse trainingsomvang opvoeren, doe dat dan altijd met kleine stapjes (maximaal 10%). 
 3. Heb je griep of koorts, ga dan niet sporten. Ga pas weer trainen als je een aantal dagen geheel koortsvrij bent, en hou de intensiteit daarbij laag.

Tijdens trainingen of wedstrijden:

 1. Volg de adviezen over drinken en energie-inname op (en niet alleen bij warm weer!).
 2. Pas je tempo aan als je merkt dat je een slap gevoel in de benen ervaart,  kippenvel krijgt of je warmte niet kwijt kunt.
 3. Stop als je je duizelig voelt of anderszins problemen hebt met je coördinatie of evenwicht.
 4. Laat je niet verleiden tot een vlammende eindsprint.
Meer informatie...